Trygga Steg HR

Trygga Steg

Vi erbjuder seminarier inom livsekonomi för anställda och medlemmar. Detta är ett uppskattar HR-koncept som vi bland annat haft tillsammans med Polisen och försvaret samt privata företag.

Har du tidigare deltagit i seminarier och undrar något? Kontakta oss då gärna för mer information!

Vi på Trygga Steg försöker skapa en förståelse och ett engagemang för de flesta av de frågor som är så viktiga för oss på kort och lång sikt när det gäller vår egen ekonomi, våra försäkringar, våra boendekostnader och vår kommande pension. Normalt är det frågor som berör – men kanske inte fullt ut. De flesta säger att det är viktigt men att man inte vet hur man skall bära sig åt. Detta gör vi genom att skapa skräddarsydda koncept – oftast i flera steg.

Genom våra seminarier och våra utbildningar ger vi alla möjligheten till förverkliga sina kort och långsiktiga drömmar och mål genom en bättre ekonomisk och försäkringsmässig kontroll, förbättrad kort och långsiktig ekonomi, bättre pensionsförutsättningar mm.

Till vår hjälp har vi duktiga engagerade föredragshållare, utbildare, kundvårdare, rådgivare och koordinatorer. Vi är verksamma i hela Sverige.

Vi är per definition helt oberoende, dvs vi ägs inte av några banker eller försäkringsbolag. Våra rådgivare som vi samarbetar med är alla oberoende, certifierade och kontrollerade av Finansinspektionen.

Vi lyckas levandegöra så komplexa och tråkiga ämnen som pension, privatekonomi och försäkringar, att alla som genomgått våra koncept, förutom att de fått ett betydligt större engagemang i dessa frågor även hittat nya skrattgropar och smilrynkor. Ingen går oberörd från våra seminarier eller rådgivningar.

Ett typseminarium

Vi genomför ett seminarium på arbetstid i din medarbetsgrupp 10-30 personer normalt. Här tar vi upp de olika trygghets- och pensionssystemens brister och förtjänster på ett överskådligt och lättsamt sätt. På seminariet behandlas även vad du som enskild bör tänka på när det gäller din ekonomi inför framtiden.

Exempel på frågor som tas upp under seminariet är:

 • Nulägesbeskrivning med bl a:
  • Genusperspektiv på ekonomi och försäkringsskydd
  • Riskhantering
  • Konsekvenser vid skilsmässa, arbetslöshet, sjukdom, invaliditet och dödsfall
 • Pensionssystemet med Allmänpension och Tjänstepension
 • Försäkringsskydd (Arbetsgivarskydd – fackligt skydd – privat skydd)
 • Bolån
 • Sparande
 • Juridiska konsekvenser vid ex skilsmässa eller särkullbarn
 • Effekter vid ev bruttolöneavstående
 • Skatteoptimering
 • Ålderns påverkan