Silenos CRM - allt på en plats.

Silenos är ett skräddarsytt CRM-system för bland annat finansbranchen. Silenos är både ett kraftfullt säljverktyg och en trygg vän om Finansinspektionen knackar på dörren..

Silenos CRM är ett webbaserat verktyg som innehåller möteskalendrar och seminariehantering. Det hanterar både privatkunder samt organisationer & företag. Silenos innehåller en TMmodul med listimport och även en gallringsmodul. Man kan skicka mötesbekräftelser via systemet. Du skapar de produkter du vill förmedla med tillhörande rådgivningsdokument och brocshyrer. Provisionshantering och avstämning och bokföring blir betydligt enklare.

Alla affärsdokument attesteras så att ni har koll på var varje handling befinner sig. Systemet ger möjlighet att sätta en nivå som kräver godkännande av affär av exempelvis compliance. Det går att skapa kundkategorier och skicka nyhetsbrev till alla eller ett urval av kunder. Med kontrollpanelen så har du överblick över verksamheten med varningsmeddelande, händelser, övriga meddelanden och statistik. Silenos är anpassat för att importera och exportera data till/från Closetalk.

När vill Du börja förenkla din vardag och höja effektiviteten?

Kontakta oss!
Silenos CRM